Doorlopende metingen

In Gent gebeuren heel wat metingen van de luchtkwaliteit.

Officiële metingen

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet de luchtkwaliteit in Vlaanderen op tientallen plaatsen met automatische monitoren. Voor bv. fijn stof gaat het in 2018 om een 40-tal meetstations. In de Gentse agglomeratie heeft de VMM 5 meetstations, waarvan 2 in het centrum, namelijk in het Baudelopark en aan de Gustaaf Callierlaan.

Stad Gent voert in samenwerking met de VMM oo extra metingen uit. Het gaat om 20 locaties waar sinds juni 2016 stikstofdioxide wordt gemeten (met samplers). In 2019 komt er ook een extra meetplaats voor roet (automatische monitor).

Op deze website tonen we de officiële metingen voor fijn stof, stikstofdioxide en roet. De VMM meet ook veel andere vormen van luchtvervuiling. In Gent gaat het onder meer om zware metalen en verzurende en vermestende depositie.

Sensor resultaten

In Gent hangen ook kleine sensoren voor fijn stof. Op deze website tonen we de resultaten van de sensoren van het project Luftdaten.info. Dit is een burgerinitiatief dat ontstaan is in Stuttgart en in veel andere steden navolging kreeg. Niet enkel in Duitsland, maar ook in Nederland en België.

In Gent zijn nu een tiental sensoren actief, maar wereldwijd gaat het ondertussen om duizenden sensoren. In Vlaanderen maken ook andere burgerinitiatieven gebruik van deze fijnstofsensoren, bv. in Leuven (Leuvenair), Brussel (InfluencAir) en Roeselare (AiRsl).

Tijdelijke metingen

In Gent gebeurden de laatste jaren ook een aantal tijdelijke meetcampagnes, vooral in verband met stikstofdioxide.

Image

Curieuzeneuzen (NO2)

Curieuzeneuzen Vlaanderen was het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. In mei 2018 hebben 20.000 Vlamingen stikstofdioxide gemeten, waaronder ook heel wat Gentenaren.

Deze meetcampagne was een initiatief van Universiteit Antwerpen, De Standaard en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Image
Image
Image

Roetmetingen op de fiets

Vrijwilligers van Gents MilieuFront fietsten in 2012 drie weken rond met een roetmeter. De metingen van zwarte koolstof (black carbon) gebeurden op drie verschillende routes in de ochtend- en avondspits en tijdens de namiddag.

Deze meetcampagne gebeurde in samenwerking met VITO.

Image

NO2 op 50 plaatsen in 2016

Van juni tot november 2016 werd stikstofdioxide gemeten op 50 meetplaatsen in de agglomeratie Gent om de invloed van het wegverkeer te bepalen. De locaties werden geselecteerd uit door de burger aangeboden locaties.

Deze tijdelijke metingen waren een samenwerking tussen de stad Gent en de Vlaamse Milieumaatschappij.
Image